Velddagen op 2, 3 en 4 Juli

OP 2, 3 en 4 juli worden de velddagen van PI4DHV gehouden aan het Wagendwarspad te Wieringerwerf

verdere info zie de info op de velddagen tap verder op de site

Velddagen PI4DHV op 2, 3 en 4 Juli 2021

Op 2, 3 en 4 juli worden de velddagen van PI4DHV gehouden aan het: Wagendwarspad te Wieringerwerf

Verdere info zie de info op de velddagen tap verder op de site of  Henk PA2AEX

Voorstellen VR 2021

Beste leden,

Gaarne ontvangen wij van U, een reactie op de mail van het bestuur aangaande de voorstellen voor de vereniging raad, welke u in het Electron van april heeft kunnen lezen.

Gaarne voor 12 april 2021, zodat wij dit mee kunnen nemen naar de VR.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het bestuur

Nieuwe artikelen nalatenschap Bert PB2AJF

Er zijn weer 2 nieuwe artikelen in de verkoop geplaatst!

weersateliet ontvanger set 137MHz

ontvangstconvertor 0-150KHz naar 10.0-10.150MHz

Verkoping uit nalatenschap

Verkoping uit nalatenschap van Bert PB0AJF

We hebben op dit moment een verkoping uit de nalatenschap van Bert ten bate van de vereniging op onze website staan onder het tabblad “eraan/eraf”en naar het sub tabblad  “verkoop/gevraagd”

Het bestuur.

Jaarvergadering 2021

Vergeet u niet te reageren op de email van de jaarvergadering van uw afdeling voor 14 maart 2021

Een afdeling kan alleen maar bestaan, als de leden de afdeling steunen, daarom  zoeken wij nog versterking voor het afdelingsbestuur.

Tevens zoeken wij, een nieuw reserve lid voor de kascommissie.

Opgeven gaarne via het contact formulier.

Het bestuur van A23 Den Helder

Opening clubgebouw

Opening clubgebouw

Zoals u gehoord hebt in de media over de laatste maatregelen ten aanzien van het Covid 19 virus,
hebben wij als afdelings bestuur besloten het clubgebouw weer te sluiten tot er weer enige informatie van de overheid
beschikbaar is. Wij vergelijken het clubgebouw gelijk waardig aan een sportkantine voor de Covid 19 regelgeving.
Zoals het er nu voorstaat weten we over drie weken meer over hoe, wat en verder.

73’s Uw bestuur.

Sluiting Clubgebouw

Sluiting clubgebouw

In verband met de huidige ontwikkelingen en vernieuwde regelgeving voor het coronavirus problematiek  is het VERON bestuur van de afdeling Den Helder helaas, genoodzaakt de clubavonden op donderdag uit te stellen, tot een nader te bepalen datum.

Voor meer informatie zie deze website en de mededelingen in de KNH-ronde

Uw bestuur.

Lezing Middeleeuwse astronomische instrumenten tot nader order uitgesteld

De lezing van Harold PA0QRB op 16 april 2020 is tot nader order uitgesteld!

De lezing gaat over Middeleeuwse astronomische instrumenten

Zie voor verdere info: https://a23.veron.nl/activiteiten-2/lezingen-2/lezingen-2020/