Donderdag 21 Maart 2019

Voordracht Vleermuizen door Jan Boshamer

Aanvang 20:00 uur

Inheemse vleermuizen zijn kwetsbare zoogdieren die ons veel vertellen over de toestand van onze leefomgeving.
Jammer genoeg zijn ze door hun nachtelijke leefwijze slecht te bestuderen.

Moderne elektronica heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat de echolocatie die vleermuizen gebruiken om
in het donker hun weg en voedsel te vinden hoe langer hoe meer zijn geheimen aan ons blootlegt.

Sinds enkele jaren is de miniaturisering zo ver gevorderd dat vleermuizen met een gewicht van zo’n acht gram van
een zendertje voorzien kunnen worden. We weten nu niet alleen dat vleermuizen net als veel vogels duizenden
kilometers kunnen migreren, maar we leren hoe langer hoe meer over de manier waarop ze dit doen en welke
obstakels ze op die trektochten tegen komen.

Jan Boshamer is betrokken bij onderzoek naar het trekgedrag van vleermuizen door middel van telemetrie.