Opening clubgebouw

Opening clubgebouw

Zoals u gehoord hebt in de media over de laatste maatregelen ten aanzien van het Covid 19 virus,
hebben wij als afdelings bestuur besloten het clubgebouw weer te sluiten tot er weer enige informatie van de overheid
beschikbaar is. Wij vergelijken het clubgebouw gelijk waardig aan een sportkantine voor de Covid 19 regelgeving.
Zoals het er nu voorstaat weten we over drie weken meer over hoe, wat en verder.

73’s Uw bestuur.