Lezing hoe staal gemaakt wordt

OP 28 april wordt er door PE1PPB een lezing gegeven hoe er bij TATA staal gemaakt wordt.
Aanvan 20:00 uur

Nieuwe Bestuursfuncties

Op de afgelopen bestuursvergadering zijn de nieuwe bestuursfuncties vastgesteld door het bestuur.

De betreffende functies zijn de vinden onder het tabblad AFDELING, BESTUUR

met vriendelijke groet,

uw bestuursleden

 

LEZINGEN A23

LEZINGEN of  VOORDRACHTEN

Beste Leden,

Het bestuur wil een inventarisatie doen naar waar de belangstelling voor lezingen en dergelijke onder onze afdelingsleden naar uitgaan, om hiermee
een zo goed mogelijk afgestemd lezingen programma te kunnen opstellen.

Tevens vragen wij aan onze leden of zij eventueel nog een onderwerp hebben waar zij op een clubavond anderen het een en ander over willen vertellen
of willen tonen.

Een beamer is aanwezig in het clubgebouw.

Reacties of vragen hierover kan op de clubavonden op ma en do of via de mail aan het bestuur. a23 apenstaartje veron.nl

of via het contact op de site.

 

 

PACC 2016 VERON A23

DEELNAME PACC 2016

Van 12:00 UTC, 13 Februari– 12:00 UTC, 14 Februari

De VERON afdeling Den Helder neemt dit jaar weer deel aan de PACC op boven genoemde data en tijden.

PACC 2016

Van 12:00 UTC, 13 Februari– 12:00 UTC, 14 Februari

De VERON afdeling Den Helder neemt dit jaar weer deel aan de PACC op boven genoende data en tijden.
Wij zoeken nog geïnteresseerde om met de contest mee mag in spraak of cw, of om de afdeling te bezoeken gedurende de contest dagen.

Opgave belangstellende om deel te nemen bij de coördinator:

Coördinator: Richard PA3FLW

dit mag in spraak of cw, of om de afdeling te bezoeken gedurende de contest dagen.

Opgave belangstellende om deel te nemen bij de coördinator via de tab CONTESTEN  en dan PACC

Coördinator: Richard PA3FLW

Mededeling van het bestuur

Van het bestuur:

Het jaar nadert het eind. Graag de volgende data vastzetten in uw agenda;

Donderdag 8 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie vanaf 20:00h voor iedereen toegankelijk

Donderdag 21 januari 2016: Jaarvergadering VERON A23 vanaf 20:00
Stemrecht alleen voor leden.
Opgave voor kandidaat-bestuursleden tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris.

Het verenigingsgebouw is gesloten van 24 december 2015 tot 4 januari 2016.

Veiling 20 nov VERON afdeling Den Helder en Schagen

Veiling / Verkoping

Op vrijdag 20 november om 20:00 uur houden de Veron Den Helder en Schagen hun jaarlijkse veiling.

Dit jaar is de veiling bij de VERON afdeling Schagen.

Voor de route beschrijving en veiling reglement zie onder het kopje activiteiten.

LILACSAT 2 en AO-85 FOX-1A

Vanaf heden PI4DHV ook QRV op LILACSAT 2 en AO-85 FOX-1A

Dinsdag  12 oktober 2015 zijn door PI4DHV, met als operator Henk  ON4AUC de eerste verbindingen gemaakt op LILACSAT 2 en  AO-85 FOX-1A

Er werd een totaal van 8 verbindingen gemaakt op deze splinternieuwe FM-satellieten.

 

Geen doorgang Cursus Techniek N + F

In verband met geen belangstelling gaat de onderstaande cursus niet door!

De afdeling Den Helder van de VERON is voornemens in 2015 wederom een cursus techniek te starten. Deze cursus leidt op tot het staatsexamen N of F.

Na dit examen is men zendamateur en mag men op de amateurbanden  uitkomen.

de cursus start bij voldoende deelname op dinsdag 6 oktober.

De cursus duurt 1 jaar, waarbij de cursist rekening moet houden met het maken van wat huiswerk.

De lestijden zijn elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats Verenigingslokaal V.E.R.O.N: Statenhoff  nr. 22.

Update lezingen sept 2015

Update lezingen Veron en Zenit

Veron Den Helder
Donderdag 10 september
Lezing Meteor scatter op VHF door Henk ON4AUC

Zenit
Zaterdag 12 september 2015
Jubileum 40 jaar

Voor verdere info zie activiteiten/lezingen

Update PACC

Voor de update van de PACC van PI4DHV ga naar het tabblad Contesten

Het log bestand is geaccepteerd.
We hebben 533 QSO’s gemaakt met 116 multipliers. Het puntentotaal is 61828.
Let wel, dit is nog niet cross checked, er kunnen nog punten afvallen door neem fouten enz.