Koninklijke onderscheiding.

Op 26-04-2018 heeft Bert PB0AJF :

 

 

DE HEER GIJSBERTUS JOHANNES (Bert) VISSER (76)

De heer Visser was tot zijn pensionering in 1996 werkzaam als Hoofd Technische Dienst bij de
Koninklijke Marine. Daarnaast ontplooide hij diverse vrijwilligersactiviteiten.

1992 – heden: coördinator bij de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee.
Hij coördineert de klusmiddagen voor het beheer van de Petrus- en Paulus-kerk en de bijgebouwen.
Daarnaast regelt hij alle technische zaken en beheert hij de voorraad.

 

 

 

 

 

 

1996 – heden: vrijwilliger bij de Lokale Omroep Stichting Den Helder (LOS).
Hij verzorgt de techniek voor de doorgifte van de radio-uitzendingen van de kerkdiensten in Den Helder.
Zo zorgt hij ervoor dat de kerkdiensten thuis te beluisteren zijn voor diegenen die niet in staat zijn de dienst in de kerk bij te wonen.

1997 – heden: vrijwilliger bij en voorzitter van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON).
Hij verricht allerlei hand- en spandiensten als vrijwilliger. Tevens is hij medeorganisator van diverse evenementen, waaronder
de Marinedagen en de Jamboree On The Air. Vanwege zijn verdiensten voor de VERON ontving hij de Gouden Speld.

De heer Visser wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen
of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het
Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Visser te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: NHD 26-04-2018

 

PACC

Uw afdeling heeft weer mee gedaan aan de PACC contest.

We zijn geëindigd op plaats   van  deelnemers in multimode 1 zender meerdere operators