Voorstellen VR 2021

Beste leden,

Gaarne ontvangen wij van U, een reactie op de mail van het bestuur aangaande de voorstellen voor de vereniging raad, welke u in het Electron van april heeft kunnen lezen.

Gaarne voor 12 april 2021, zodat wij dit mee kunnen nemen naar de VR.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het bestuur