Bestuursleden gezocht!

Door allerlei omstandigheden is het team bestuursleden van de afdeling in korte tijd geslonken tot drie. Bovendien heeft de voorzitter laten weten dat hij op korte termijn afgelost wil worden. Er blijven dan nog slechts de secretaris en de penningmeester over, en daarop kan een afdeling niet draaien.

Daarom een dringende oproep aan de leden van de Helderse afdeling: meld je aan als kandidaat bestuurslid! Je hoeft niet bang te zijn dat je meteen wordt opgezadeld met een enorm takenpakket, het gaat er om dat een van de hoofdtaken van het bestuur (faciliteren van evenementen en activiteiten) geloofwaardig kan worden uitgevoerd. Reacties via het contactformulier of naar A23@VERON.nl.