Kop Noord Holland ronde.  (KNH)

Op zondagmorgen vanaf 11:00 uur wordt het vereniging- en of afdeling -nieuws van de verenigingen en of afdelingen in de Kop Noord-Holland ronde bekend gemaakt, via de Kop Noord Holland ronde op 145.225 Mhz. Deze ronde wordt gehouden door wisselende rondeleiders, ook luister amateurs kunnen zich in melden.
Een van de vaste rubrieken in de ronde is de Eraan/Eraf

Inbreng door mede amateurs wordt uiteraard op prijs gesteld en na het aanmelden voor de  presentielijst in de ronde wordt gelegenheid gegeven om uw verhaal te doen in de ronde.

De volgende afdelingen melden hun informatie:

PI4DHV A23 Den Helder
PI4SRA A57 Veron Schagen
PI4WFL A45 West Friesland
PI4ADH VRZA Helderland
MARAC