Kerst- en Nieuwjaars-wens

Het bestuur van de VERON afdeling Den Helder wenst u en uw gezin

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van de afdeling Den Helder

Jaarvergadering A23 Den Helder

Ledenvergadering op 18 januari 2024.

Beste leden van de VERON afdeling Den Helder.

Op donderdag avond 18 januari hebben wij weer onze ledenvergadering in ons clubgebouw aan de Statenhoff 22 te Den Helder.

De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

Ruim voor de ledenvergadering zult u de Convo van de afdeling ontvangen, met daar in de agenda van 2024 en notulen van 2023

Let op! Alleen leden van de afdeling A23 hebben alleen stemrecht!

De afdeling kan alleen blijven bestaan, als de leden van de afdeling iets doen voor de afdeling,
want vele handen maken licht werk.

Indien u niet bij de jaarvergadering aanwezig kunt zijn, wilt u zich dan afmelden bij het bestuur.
Afmelden kan via a23 at veron.nl of via het contact formulier.

Alvast bedankt.
Het bestuur.

NIEUWJAARS WENS

Beste Leden,
Wij wensen U hierbij allen een gezond en voorspoedig 2022 toe.
Dat U veel plezier aan de hobby mag beleven!

Het bestuur .

 

Donderdag 30 mei 2019 geen club avond

Geen Club avond op 25 mei 2017

Beste leden,

Op donderdag 30 mei (hemelvaart) is er geen clubavond

Het Bestuur

 

 

JAARVERGADERING A23 17 JAN 2019

JAARVERGADERING

Op donderdag 17 januari 2019 houd uw afdeling A23 de jaarvergadering.

Voor informatie zie ook het Convo wat u als afdelingslid van ons ontvangen heeft .

Als afdeling zoeken we nog versterking van nieuwe bestuursleden, schroom niet en geef u op.

De afdeling kan alleen blijven bestaan, als de leden van de afdeling iets doen voor de afdeling,

want vele handen maken licht werk.

Wilt u zich afmelden  bij het bestuur indien u niet bij de jaarvergadering aanwezig kunt zijn.
Afmelden kan via a23 at veron.nl of via het contact formulier.

Alvast bedankt.
Het bestuur.

LEZINGEN A23

LEZINGEN of  VOORDRACHTEN

Beste Leden,

Het bestuur wil een inventarisatie doen naar waar de belangstelling voor lezingen en dergelijke onder onze afdelingsleden naar uitgaan, om hiermee
een zo goed mogelijk afgestemd lezingen programma te kunnen opstellen.

Tevens vragen wij aan onze leden of zij eventueel nog een onderwerp hebben waar zij op een clubavond anderen het een en ander over willen vertellen
of willen tonen.

Een beamer is aanwezig in het clubgebouw.

Reacties of vragen hierover kan op de clubavonden op ma en do of via de mail aan het bestuur. a23 apenstaartje veron.nl

of via het contact op de site.

 

 

Email adressen leden afdeling Den Helder

Van de secretaris

Om verzendkosten en uitdeelwerk te besparen willen we graag de e-mail adressen van al onze leden.

Hiermee zouden we meer en directer kunnen communiceren met de leden over diverse activiteiten waaronder  lezingen, contesten etc.

Het is gebleken uit de diverse gesprekken met de leden afgelopen jaar dat hier behoefte aan is.
Als bestuur willen we hier graag invulling aan geven.

Van een groot aantal leden hebben we de adressen maar lang nog niet iedereen.

De e-mail adressen kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat via a23@veron.nl of pa3flw@veron.nl