LEZINGEN A23

LEZINGEN of  VOORDRACHTEN

Beste Leden,

Het bestuur wil een inventarisatie doen naar waar de belangstelling voor lezingen en dergelijke onder onze afdelingsleden naar uitgaan, om hiermee
een zo goed mogelijk afgestemd lezingen programma te kunnen opstellen.

Tevens vragen wij aan onze leden of zij eventueel nog een onderwerp hebben waar zij op een clubavond anderen het een en ander over willen vertellen
of willen tonen.

Een beamer is aanwezig in het clubgebouw.

Reacties of vragen hierover kan op de clubavonden op ma en do of via de mail aan het bestuur. a23 apenstaartje veron.nl

of via het contact op de site.