Update lezingen sept 2015

Update lezingen Veron en Zenit

Veron Den Helder
Donderdag 10 september
Lezing Meteor scatter op VHF door Henk ON4AUC

Zenit
Zaterdag 12 september 2015
Jubileum 40 jaar

Voor verdere info zie activiteiten/lezingen