Geen doorgang Cursus Techniek N + F

In verband met geen belangstelling gaat de onderstaande cursus niet door!

De afdeling Den Helder van de VERON is voornemens in 2015 wederom een cursus techniek te starten. Deze cursus leidt op tot het staatsexamen N of F.

Na dit examen is men zendamateur en mag men op de amateurbanden  uitkomen.

de cursus start bij voldoende deelname op dinsdag 6 oktober.

De cursus duurt 1 jaar, waarbij de cursist rekening moet houden met het maken van wat huiswerk.

De lestijden zijn elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats Verenigingslokaal V.E.R.O.N: Statenhoff  nr. 22.