SILENT-KEY Eelco Thijse PD4DWN

Op 20 februari 2023 bereikte ons het droeve bericht dat op 77 jarige leeftijd is overleden

Eelco Thijsen PD4DWN

Voor verdere informatie zie: SK pagina afdeling Den Helder

Namens het Bestuur

Nico PE1FBC Secretaris