Juli en Aug 2017 op maandag geen clubavond

In verband met de vakantie periode 2017  is er in de maanden juli en augustus geen clubavond op de maandagavond.

Op donderdagavond zijn wij gewoon open

uw Bestuur

Voorstellen Verenigings raad

Behandelen voorstellen  voor de VR op 30 maart

Beste (X)YL’s en OM’s,

Het bestuur van de afdeling A23 Den Helder wil op donderdag 30 maart de ingediende voorstellen van de andere afdelingen

met u als leden behandelen en voor deze voorstellen uw stem te laten horen op de landelijke VR.

Stem gerechtigd  zijn alleen veron leden van de afdeling.

Voorstellen VERON VR 2017

het Bestuur A23

 

 

Lezing radioverkeer ww2 Schagen eo 6 april 2017

LEZING RADIOVERKEER WW2  SCHAGEN EO

Op 6 april geeft Aris een lezing over de verdediging van Schagen gedurende de tweede wereld oorlog

aanvang 20:00

LINK PAGINA RASPBERRY PI

Onder de links van leden is de pdf te vinden van links naar de diverse info site’s van de Raspberry Pi

LEZING RASPBERRY PI

LEZING RASPBERRY-PI op 23 februari om 20:00 uur

Ton Willemsen PA3BBY geeft een lezing over de RPI oftewel Raspberry PI

Lezing Arduino 23 maart 2017

LEZING ARDUINO

Op 23 maart 2017 wordt er door Ruud PA3RGH een lezing gegeven over de Arduino hoe deze gebruikt en geprogrammeerd kan worden

aanvang 20:00 uur

JAARVERGADERING

JAARVERGADERING

L.S.,

Graag wil ik u eraan herinneren dat donderdagavond 19 januari de VERON A23 Den Helder,  jaarvergadering plaatsvindt.

Aanvang om 20:00h in ons verenigingsgebouw aan de Statenhoff 22 te Den Helder

Het bestuur stel uw input zeer op prijs en ziet u graag op morgenavond om 20:00h

Zie voor de agenda de convo of de website: https://a23.veron.nl/nieuws-2/

Met vriendelijke groet, 73,

Richard Koopman (PA3FLW)

Secretaris

VERON afd.23, Den Helder

E-mail: pa3flw@veron.nl

Jaar vergadering

Jaar vergadering afdeling 23 op 19 januari

Geachte leden op 19 januari om 20:00 uur hebben we weer onze jaarlijkse leden vergadering voor onze afdeling.

Hierbij de agenda van de jaarvergadering op 19 Januari 2017

1              Opening door de voorzitter

2              Notulen  jaarvergadering  21 januari 2016

3              Ingekomen stukken

4              Algemeen jaarverslag

5              Financieel jaarverslag

6              Verslag kascommissie

7              Verkiezing nieuwe kascommissie

8             Verkiezing bestuursleden:

– Aftredend en herkiesbaar:

Nico PE1FBC en Richard PA3FLW

– Samenstelling verkiezingscommissie.

9              Voorstellen komende verenigingsraad

10            Activiteiten 2017:

– PACC

– Velddagen

– Lezingen

– Gezamenlijke deelname met de  VRZA aan de Marinedagen

11             Rondvraag

12            Sluiting en aanvang onderling QSO.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot 15 minuten voor de opening van de vergadering bij de secretaris.
Alleen leden van de VERON afdeling 23 zijn stemgerechtigd

Nieuwjaars Wens A23

Nieuwjaars Wens

Namens het bestuur van de  VERON afdeling Den Helder voor iedereen een gezond en gelukkig 2017 toegewenst,

met dat alle goede voornemens ook uit mogen komen.

Het bestuur van A23

PACC 2017

Operators gezocht voor de PACC op 11 en 12 februari 2017

Beste Leden en Belangstellenden,

Wij zoeken nog liefhebbers om met ons de PACC te draaien van

11 Februari 12:00 UTC  –  12 February 2017 12:00 UTC,

Opgave bij de secretaris via de contact pagina.