VR voorstellen op donderdag 11 april 2019

Op donderdag 11 april om 20:00 uur:

Ledenvergadering over de ingediende voorstellen van de VR op 13 april zoals u kunt lezen in de Electron van april.

Stemrecht hebben alleen afdelings leden van de VERON A23.

Gaarne vernemen wij van u, of u aanwezig bent op de ze avond of anders gaarne een afbericht aan A23 at veron.nl.

Naar de VR gaan Henk PE2AEX en Nico PE1FBC

Uw afdelings bestuur.